Disse boligene ble kjøpt og solgt i oktober

Her er eiendomsoverdragelsene for forrige måned.
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Grønnegata 118A (gnr 200, bnr 484) er solgt for kr 16.000.000 fra Anne-Lise Eriksen til Lita Holding AS (20.10.2020).
Elvegata 2 (gnr 200, bnr 1322, snr 10) er solgt for kr 15.500.000 fra Tromsø Næringsinvest AS til Fr Nansens Plass 17 AS (26.10.2020).
Søndre Tollbodgate 13A (gnr 200, bnr 1756, snr 1) er solgt for kr 15.000.000 fra John Fredrik Galschjødt Kvalsund til Anne-Marte Lyngra Mortensen og Ole Kristian Mortensen (15.10.2020).
Clodiusbakken 21 (gnr 119, bnr 2172) er solgt for kr 13.100.000 fra Svein Ragnar Steinert og Stine Meier Didriksen til Runa Mathiesen Hald og Christian Van Den Heuvel (20.10.2020).