Dreis avvikles:

Fortviler over usikker framtid for jobben til arbeidsjernet Fredrik (25)

Mange personer med utviklingshemming vet ikke hvilke dagtilbud de vil få etter at Dreis avvikles. Pårørende fortviler over dårlige prosesser og manglende involvering og informasjon.

ARBEIDSKAR: Fredrik Eidessen jobber med hardt, fysisk arbeid på Dreis i Ørndalen. Mor Gørild Skjold Eidesen er stolt over sønnen, men fortviler over kommunens framgangsmåte i endring av tilbudet Dreis har stått for. 

Eksklusiv

I forbindelse med at bygget kommunen har leid til å huse deler av tilbudet har gått ut, har kommunen varslet at de vil avvikle avdelinga Dreis. Samtidig vil de omorganisere, og bedyrer at brukerne fremdeles vil få et tilbud, uten at det er klart akkurat hvilke tilbud de vil få.