Politikerne kritiserer avviklinga av Dreis: – Jeg deler frustrasjonen

Først kom administrasjonen med beskjed om at Dreis skulle legges ned. Så hevdet de at det aldri har vært bestemt at arbeidstilbudet skal legges ned, men at de utreder ulike muligheter. Politikerne gir prosessen tommelen ned.
Eksklusiv

Kommunen har varslet at de vil legge ned Dreis-avdelinga som i dag er et jobbtilbud til personer med ulike grad av funksjonsevne i arbeidslivet. Deler av arbeidstilbudet vil bli videreført under ny organisering, mens andre tilbud vil bli nedlagt. Kommunen har sagt at de da skal komme med et alternativt tilbud, uten at det er klart hva eller hvor det blir.