Kommunen må hente inn gammelt overforbruk i 2021 og 2022 : – Null handlingsrom

Det blir noen sparsommelige år fremover for Tromsø kommune. – For hver sak vi skal prioritere, må noe annet nedprioriteres, sier Aps Jarle Heitmann.

KNIVEN PÅ STRUPEN: STABSSJEF: Ifølge Oddgeir Albertsen har Tromsø kommune brukt opp sitt økonomiske handlingsrom de neste årene.   Foto: Frank Lande

Eksklusiv

I forslaget til driftsbudsjett fra administrasjonen legges det opp til et overskudd på like i underkant av 80 millioner kroner.