Nyvalgte styrer i lokale foretak

Her kan du se den siste tids styreendringer.
Eksklusiv

• JOHN HJALMAR JOHANSEN (bildet) er nyvalgt i Brensholmen og Sommarøy Vannverk SA. Medlemmer er Terje Hveding, Bern Hansen, Oddmund Bakkevoll og Hans Otto Karlsen.