Nyvalgte styrer i tromsøselskap

Her kan du se styreendringene i lokale foretak.

leder: Jens Arne Johnsen leder en rekke tromsøselskap. 

Eksklusiv

• JENS ARNE JOHNSEN (bildet) er sentral i styrene til Centrum Panorama AS, Bete Eiendom AS og Barlindhaug Eiendom AS i Sjølundveien. I de to førstnevnte er han leder, mens han er medlem i sistnevnte hvor Kent-Helge Holst har styringen. Her er også Trond Robertsen og Hans Kr. Seterlund medlemmer.