UiT-professor: – Det skumleste vi står overfor nå er at folk slutter å respondere på tiltakene

UiT-professor Martin Rypdal mener det berømte R-tallet kan være under en innen kort tid, så lenge tiltakstrøttheten ikke tar oss.

SMITTESPREDNING: UiT-professor Martin Rypdal har en god og en dårlig nyhet om smittespredningen i kommunen. 

Eksklusiv

R-tallet i Tromsø har for lengst gått forbi målet, som er på under en. R-tallet er hvor mange hver smittet smitter videre. Er tallet på under en vil altså hver smittet person i snitt smitte mindre enn en person. Å få tallet ned til under en er i teorien en smal sak, skal vi tro UiT-professoren.