Er du eller dine barn en av kirkas «tilhørige»? Da bør du avklare om du er medlem eller ikke innen 1. januar.

En ny lov gjør at Den norske kirke må gjennomgå sine medlemsregistre. Kirka får heller ikke lov til å invitere til dåp.

NY LOV FOR KIRKEN: Domprostsekretær Gudrun Hansen, domprost Stig Lægdene og kirkeverge Nils Opsahl er glade for å få ryddet opp i kirkens tilhørige, men mister samtidig muligheten til å inviterer nyfødte til dåp.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– Fra 1. januar vil ikke Den norske kirke ha mulighet til å operere med såkalt tilhørige, sier kirkeverge Nils Opsahl.