På disse skolene får hvert barn 800 kroner hver til en fritidsaktivitet

Hvert eneste barn mellom seks og 18 år i skolekretsene Gyllenborg, Borgtun og Stakkevollan får 800 kroner hver. Pengene må de bruke på en fritidsaktivitet. Målet er å få flere til å melde seg på noe innen idrett eller kultur.

ACTION: I skolegården er det alltid mye action og nå kan det bli mer fart og spenning utenom skoletid. Barn som bor i Borgtun skolekrets får 800 kroner slik at de kan melde seg på en selvvalgt idretts- eller kulturaktivitet. Her forteller Borgtun-rektor Wenke Sørensen om prosjektet til ordfører/bymester i hopp i 12-årsklassen (på lillehoppet) i Doktordalen, Gunnar Wilhelmsen.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Det er tre skolekretser i Tromsø som er plukket ut til å være med i et nasjonalt pilotprosjekt. Denne høsten gjelder det Gyllenborg, Borgtun og Stakkevollan skolekretser.