SSB spår kraftig fall i befolkningsveksten for Tromsø. Tallene i bypakken må oppdateres, mener Olsen (Rødt)

Jens-Ingvald Olsen mener at den lave befolkningsveksten som forventes i Tromsø må få konsekvenser for innholdet i bypakken og i en eventuell byvekstavtale.

- DRAMATISK UTVIKLING Jens Ingvald Olsen (Rødt) påpeker at SSB-tall viser lav befolkningsvekst i Tromsø i årene fremover. – Trendutviklingen for Tromsø brytes nå dramatisk og 2016-tallene som er lagt til grunn for beregningene vil ikke holde lenger.  Foto: Preben Olsen

Disse prognosene gjør det enklere for oss å nå nullvekstmålet.

Guri Ugedahl, transportplanlegger
Eksklusiv

I oktober vedtok kommunestyret en bypakke med bompenger og er dermed ett skritt nærmere en byvekstavtale med staten. For at staten skal spytte inn penger til lokale veiprosjekter, må byområdet forplikte seg til å nå det såkalte nullvekstmålet. Det lyder som følger: