Slik skal kvinnen ha lurt det eldre samboerparet til å overdra sin leilighet, betale for regninger og for cruise med venner

Tiltalte skal ha erkjent for politiet å ha fått penger og dekt regninger av det eldre ekteparet, men skal ha hevdet at det har skjedd frivillig.

Påtaleansvarlig Stine Melbye Sørensen gikk gjennom tiltaltes forhold med det fornærmede eldre samboerparet.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Inne på sal 7 i Nord-Troms tingrett torsdag morgen, innledet påtaleansvarlig Stine Melbye Sørensen sin prosedyre med å fortelle om forholdet mellom den tiltalte kvinnen og det eldre samboerparet, som kvinnen ifølge tiltalen skal ha lurt til å overføre leiligheten sin til henne, og fremsatt trusler om å tenne på og/eller kaste paret ut av leiligheten.