Tromsdalinger mobiliserer for å redde bydelsbiblioteket: – Hårreisende forslag

Facebook-gruppa «Bevar Tromsdalen bibliotek» får støtte fra Morten Skandfer (V) som vil flytte penger i budsjettet for å verne om både Kulturskolen og bydelsbiblioteket.

IMOT NEDLEGGELSE: Marianne Dahle Petersen har starta Facebook-gruppa «Bevar Tromsdalen bibliotek» for å samle folk mot den foreslåtte nedleggelsen av bydelsbiblioteket.  Foto: Privat

Hvis politikerne er ordentlige politikere så skjønner de at det forslaget er hårreisende.

Marianne Dahle Petersen
Eksklusiv

Kommunedirektøren har levert Handlingsprogram 2021–2024 som inneholder budsjettforslaget for neste år. I 2021 foreslås kostnadene redusert med 220 millioner kroner sammenlignet med i år.