I skvis mellom bosetting og bevaring

De vil så gjerne ha flere innbyggere. Men nesten overalt i kommunen kreves dispensasjon for å få bygge hus - fordi området er særlig viktig for landbruk, natur, friluftsliv eller reindrift.

DILEMMA: Utfordringen i all sin tydelighet: Dyrka mark helt inntil kommunehuset midt i Storsteinnes sentrum.  Foto: Jan Harald Tomassen

Eksklusiv

– Det er en omstendig prosess for folk som gjerne vil bygge der selv ønsker, sier kommunalsjef for plan og utvikling i Balsfjord, Hans Herman Henriksen.