Midt i pandemien registreres det stadig nye selskap lokalt

Se de lokale nyetableringene her.

NYTT SELSKAP: Mona Varpe er en av fire deltakere i et nytt selskap. 

Eksklusiv

• MONA VARPE er en av fire likestilte deltakere i Nikkeby Lufthavn DA på Strandkanten som skal operere som band. De øvrige er Knut Haldorsen, Gisle Mathisen og Louis Hansen.