Reiselivet i Tromsø har tapt 2,7 milliarder kroner på koronapandemien – og 3.300 arbeidsplasser risikerer å forsvinne

Tromsø kommune er blant kommunene i landet som er mest avhengige av reiselivsnæringen, og konsekvensene av korona-epidemien er enorme, viser en rapport laget av analyseselskapet Menon Economics. Effektene kan på sikt bli svært store, mener selskapet.

BORTE: Reiselivsnæringen i Tromsø har mistet nesten hele sitt livsgrunnlag etter at turistene forsvant over natta etter korona-utbruddet. Ferske analysetall viser at byen har tapt 2,7 milliarder kroner i verdiskapning etter mars.  Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Eksklusiv

Analyseselskapet Menon Economics har laget en analyse av konsekvensene korona har hatt på næringslivet i Nord-Norge og Tromsø.