Koronapandemien har spart UiT for nesten 90 millioner kroner i reiseutgifter i 2020 – men pengene brukes opp

Reiserestriksjoner som følge av koronapandemien sparer UiT, UNN og Tromsø kommune for millionbeløp.

FÆRRE REISER: Organisasjons- og økonomidirektør ved UiT, Odd Arne Paulsen, tror endringer i reisevirksomhet vil påvirke hvordan UiT og andre virksomheter driftes i årene fremover.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Vi ser ikke noe samlet mindreforbruk ved enhetene våre.

Odd Arne Paulsen, UiT
Eksklusiv

12. mars ble startdato for flere tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset i Norge. Mange av tiltakene påvirket reiseaktiviteten i arbeidslivet, hvor kurs, møter og konferanser ble utsatt, avlyst eller arrangert digitalt.