Tromsø blir viktig ubåthavn:

Firedobling av allierte atomubåter i norske farvann fører til økt risiko i nord

Tromsø kan bli en av USAs viktigste havner for angrepsubåter i nord.

Den atomdrevne ubåten USS «Seawolf» anløp Hekkingen utenfor Tromsø i høst for å bytte mannskap.   Foto: US Navy

Eksklusiv

Mangedobling i anløp av amerikanske atomubåter og økt russisk militær aktivitet øker risikoen for at Tromsø og Nord-Norge kan bli rammet av atom-hendelser. Det går fram av Strålevernets rapport «Endringer i trusselbildet». På få år har anløpene av allierte atomubåter i norsk farvann blitt mangedoblet, ifølge Strålevernet. Økningen har etter det iTromsø kjenner til skjedd fra rundt 2014 til 2018.