Slik koronakompenseres byens musikkfestivaler

Tromsøs musikkfestivaler tar sikte på å arrangere på tross av nåværende koronarestriksjoner. Men den økonomiske kompenseringen de mottar varierer.

FESTIVALSJEFER: Stian Johansen (Rakettnatt), Egil Bye Damsgård (Buktafestivalen) og Heidi Beate Lekang (Nordlysfestivalen).  Foto: Ronald Johansen / Silje Olsen

Eksklusiv

Festivalene i Tromsø er ikke nødvendigvis veldig fornøyde med hvordan de statlige stimulerings- og kompensasjonsordningene er utformet. De fleste er takknemlige for den økonomiske støtten de foreløpig har mottatt.