Vurderer samlokalisering av ny kirke og nytt sykehjem på Kvaløya

Kommunen og Kirkelig fellesråd skal drøfte hvor vidt det vil være mulig å samlokalisere et fremtidig sykehjem og en ny kirke på Kvaløya.

KAN BLI SAMLOKALISERT: Når dagens Kvaløysletta sykehjem rives og det skal bygges nytt så kan det nye sykehjemmet bli samlokalisert med en ny kirke.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Kommunen har vedtatt å rive dagens sykehjem på Kvaløysletta og bygge nytt. Når dette skal skje – og hvordan det praktisk skal gjennomføres er imidlertid langt fra avklart.