Inviterer til samarbeid for å komme over korona-kneika

Næringsforeningen i Tromsøregionen tar rev i seilene, og inviterer politikere, myndigheter, akademia og - ikke minst - næringslivet til samråd om hvordan Tromsø skal komme seg gjennom korona-krisa og berge arbeidsplasser.

UTSTRAKT HÅND: Trude Nilsen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, inviterer til felles dugnad for å få næringslivet i Tromsø gjennom korona-krisa. 10. desember arrangeres den årlige «Mulighetskonferansen» der temaet vil være å berge så mange arbeidsplasser som mulig.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Hovedtema for den årlige «Mulighetskonferansen» som har vært arrangert to ganger tidligere skulle egentlig vært noe helt annet. Konferansen er en del av kampanjen for å skape 2.000 nye private jobber før 2022.