Brannsjefen om atomubåt-ulykke: – Vi har ingen utstyr, kompetanse eller beredskap

Brannvesenet mangler både kompetanse og utstyr for å håndtere ulykke med atomubåt i Tromsø havn - og har ikke penger til å kjøpe det som trengs.

MANGLER DET MESTE: Brannsjef Øystein Solstad forteller at brannvesenet i Tromsø trenger både kompetanse og utstyr for å bistå ved håndtering av en eventuell hendelse med atomubåter til kai i Tromsø. I dag mangler han det meste av hva han trenger for håndtering av slike hendelser.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Forsvaret planlegger at atomdrevne Nato-allierte ubåter skal legge til Tromsø kommunes sivile industrikai på Tønsnes, fire-fem ganger i året, i rundt fem dager av gangen.