Forkaster 13 av 14 klager på ny E8-trasé – og sier nei til ny politisk behandling

Kun én av 14 innkomne klager på ny E8-trasé i Ramfjord bør tas til følge, mener kommuneadministrasjonen.

VESTRE TRASE: Kommuneadministrasjonen anbefaler politikerne i kommunestyret å avvise 13 av 14 klager på detaljreguleringsplanen for ny E8-trasé på vestsiden av Ramfjorden.  Foto: Statens vegvesen

Eksklusiv

Etter at detaljreguleringsplan for ny veitrasé på vestsiden av Ramfjorden ble vedtatt i kommunestyret i sommer, er det kommet inn i alt 14 formelle klager på vedtaket.