Helt ferske tall: Tromsø har vokst med 101 innbyggere hittil i 2020

Mandag kom nye tall fra SSB som gjør det usikkert om Tromsø følger opp prognosene om befolkningsvekst på 300-400 personer i året.

LAV VEKST: Tromsø har vokst med 1000 innbyggere i flere tiår, men nå snur trenden.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsstatistikk for tredje kvartal viser at Norge vokste med 9.800 innbyggere i tredje kvartal, noe som setter folketallet på 5,4 millioner ved utgangen av september.