Tromsø bruker mindre på administrasjon enn andre kommuner, men Jørgensen (Frp) er uansett ikke fornøyd: – Lek med tall

Tromsø kommune bruker relativt lite penger på administrasjon per innbygger hvis man sammenligner med andre storbykommuner.

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener at selv om Tromsø bruker mindre enn andre på administrasjonen, så kan kommunen fortsatt bruke mindre.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Kommunedirektøren har lagt fram Handlingsprogram 2021–2024 som skal til politisk behandling i kommunestyret neste måned. Kostnadene skal reduseres med 220 millioner kroner og det skal spares penger i alle avdelinger.