Ungdom på Kvaløya har Tromsøs dårligst fritidstilbud: – Kutt i dag vil gi sosiale kostnader senere

Tromsø kommune ser behovet for å styrke fritidstilbudet i bydelene, men har ikke penger til å følge opp planene.

PÅ KVALØYA: Kenneth Helberg (til venstre) fra politiet bor på Kvaløya og Sebastian Henriksen fra Høyre har vokst opp der. De er begge enige om at Kvaløysletta har bra tilbud for unge som vil gå på ski eller spiller fotball, men at bydelen mangler andre fritidstilbud.  Foto: Ronald Johansen

Er du glad i idrett så er Kvaløya bra, men ellers er det dårlig stelt. Det gjør at mange som ikke driver med idrett faller utenfor.

Sebastian Henriksen (H)
Eksklusiv

Kommunedirektøren har lagt fram et forslag til budsjett for neste år som blant annet kutter 13 millioner kroner fra kulturbudsjettet sammenlignet med 2019. Politikerne jobber nå med budsjettet som skal til behandling i kommunestyret i desember.