Lærere utsettes for vold og trusler av elever. Slik beskriver de angrepene

I løpet av seks måneder i år er det skrevet 226 avviksmeldinger i Tromsø-skolen. 154 av disse dreier seg om elever som utøver vold eller fremsetter trusler mot lærere.

INGEN BEDRING: Selv etter vedtak i kommunestyret om å utarbeide ny veileder til forebygging av vold og trusler i skolen, er situasjonen ikke blitt merkbart bedre, ifølge både Utdanningsforbundet og skolesjef i kommunen. Avviksmeldingene oppgir ikke hvilken skole hendelsen oppsto ved og dette bildet av Gyllenborg skole fungerer dermed kun som illustrasjon.  Foto: Ronald Johansen

Vi er fortsatt for dårlige til å arbeide aktivt med forebygging. Det blir brukt mest energi på brannslukking i etterkant av hendelsene.

Rune Bakkejord, Utdanningsforbundet
Eksklusiv

I mars 2019 viste en granskning fra Arbeidstilsynet at ni av ti skoler på Østlandet ikke hadde gode nok rutiner for å forebygge vold og trusler rettet mot lærere i grunnskolen.