Disse skolene skårer høyest i kommunen, men rektorene jubler ikke av den grunn

Workinnmarka og Langnes er blant skolene i Tromsø kommune som skårer høyest på nasjonale prøver. Likevel holder rektorene jubelen til et minimum.

HØYEST SKÅRE: Workinnmarka og Langnes skole skårer høyest på nasjonale prøver. 

Eksklusiv

Tradisjonen tro gjennomførte 5. trinn på barneskolen, samt 8. og 9. trinn på ungdomsskolen, nasjonale prøver. Målet med prøvene er at kommunene og skolene skal bruke resultatene skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.