Slik har koronaen påvirket sykefraværet i kommunen: – Målet var en nedgang på halvannen prosent

Tallene tyder på at hjemmekontor gir lavere sykefravær i kommunen, men innen helse og omsorg øker fraværet fortsatt.

USIKKER PÅ «KORONA-EFFEKTEN»: Seksjonsleder for personal og organisasjonsutvikling i Tromsø kommune, Anne Grete Jakobsen Hansen, tror hjemmekontor under pandemien har ført til mindre sykefravær i kommunen.   Foto: Bror Hartvigsen

Eksklusiv

Ser man på de tre første kvartalene av 2020 samlet gikk sykefraværet i Tromsø kommune ned til 9,5 prosent sammenlignet med 2019, da tilsvarende tall var 9,7.