Derfor oppfordrer kommunen deg til å teste røykvarsleren

Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden, ifølge branninspektør Jo-Inge Stenersen i Tromsø brann og redning.

BER DEG TESTE RØYVARSLEREN: Branninspektør Jo-Inge Stenersen ved Tromsø brann og redning.  Foto: Trond Karlstrøm

Eksklusiv

Kommunen har i en pressemelding gått ut og oppfordret innbyggerne i Tromsø til å teste røykvarsleren. Foranledningen er den nasjonale røykvarslerdagen 1. desember.

– Alle boliger og hytter skal ha røykvarslere og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Jo-Inge Stenersen i Tromsø brann og redning.

Slik tester du

Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det Lokale Eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid, sier Stenersen.

Stenersen opplyser at man enkelt kan teste røykvarsleren ved å holde inne «testknappen» i noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe.

– Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet med en gang, sier branninspektøren.

– Hjelp dem som ikke klarer det selv

Han ber tromsøværingene bruke morgendagen til å hjelpe noen som ikke klarer å teste røykvarsleren eller bytte batteri på den selv.

– En ny røykvarsler kan også være en fin førjulsgave. Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Stenersen.

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere.

– Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon, sier branninspektøren.