Stor økning i sykefraværet i Tromsø. Nå forsøker Nav å forstå hvorfor

Tromsø opplever en økning på hele syv prosent i sykefraværet tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Nå vil Nav finne ut av hva som er årsaken bak det høye fraværet.

SYKEFRAVÆR: Troms og FInnmark fylke har nå det nest høyeste sykefraværet i landet. Det bekymrer Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i Nav Troms og Finnmark.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Sammenlignet med tredje kvartal i fjor har sykefraværet med Tromsø kommune økt med syv prosent. Sykefraværet er nå på 4,7 prosent, som er 0,2 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.