Etter oppussingen venter kirken fortsatt på å få domkirkeparken tilbake: – Kommunen prøver å snakke seg bort fra avtalen

Kirken i Tromsø fikk lovnader om at de skulle få eierskapet av domkirkeparken tilbake etter at kommunen var ferdige med å pusse den opp. Fortsatt er parken eid av kommunen.

PARKTVIST: Øystein Lund, leder i menighetsrådet for Domkirka, synes kommunen bør overføre eierskapet av domkirkeparken tilbake til kirken.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Foran Tromsø kommunes omfattende arbeid med domkirkeparken ble det inngått en avtale mellom kommunen og Opplysningsvesenets fond (OVF), som forvalter kirkens eiendommer. Ifølge avtalen skulle kommunen overta eierskapet av domkirkeparken mens de jobbet med den. Når arbeidet var ferdig, eller senest 1. januar 2019, skulle domkirkeparken overføres tilbake til kirken.