– Vi vil måtte bryte lover og forskrifter om politikernes bevilgninger ikke økes

Dersom ikke driftsbudsjettet til Tromsø brann og redning økes med 11,5 millioner kroner vil kommunen, ifølge brannsjefen, ikke kunne oppfylle kravene i de overordnede nasjonale lover og forskrifter for brannvern.

VARSLER DRAMATISKE KONSEKVENSER: Brann- og redningssjef Øystein Solstad mener at etaten vil bryte lover og forskrifter om ikke driftsbudsjettet for Tromsø brann og redning økes.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Onsdag vil kommunestyret vedta et kommunebudsjett for 2021. I kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett er et av punktene bevilgninger til Tromsø brann og redning KF. I kommunedirektørens forslag ligger det an til at det kommunale foretaket skal få overført i overkant av 55 millioner kroner.