Bred politisk enighet om å droppe kulturkutt - vil verne om tilbudet til barn og unge

4.622.000.000 kroner. Så mye penger skal Tromsø kommune bruke neste år for å gi innbyggerne helse- og omsorgstjenester, skole, barnehage, kultur og tekniske tjenester. For å nevne noe av det kommunale tjenestetilbudet.

REVERSERTE KUTT: I november fikk Jarle Heitmann (Ap) overlevert en rull med skrevne protester mot kommunens planlagte kutt i Kulturskolen av Alma Heide Danielsen (9). Bak fra venstre står Olivia Moe-Jordan (12) og Ingfrid Schullerud Haugseth (13).  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Onsdagens budsjettdebatt varte i nesten fem timer og så å si samtlige kommunestyrerepresentanter hadde ordet i debatten. Til tross for lengden på debatten og antall debattanter så ble kommunedirektørens forslag til budsjett – som ble lagt fram for snart to måneder siden – ikke endret nevneverdig.