Kirken må permittere ansatte for å berge økonomien neste år

Tilskudd fra Kulturrådet gjør at Tromsøysund menighet havner med overskudd i år, men for å redde inn 2021-budsjettet er de nødt til å permittere.

PERMITTERING: Jan Magnus Henriksen, formann i økonomiutvalget i menighetsrådet, ser mørkt på den økonomiske situasjonen og legger ikke skjul på at de må foreta permitteringer i 2021.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

iTromsø skrev i november om at Tromsøysund menighet opplevde store inntektstap på konserter og inngangspenger sammenlignet med 2019.