Nordnorsk filmbransje får støtte fra Arbeiderpartiet: - En skinnprosess

Nordnorsk filmbransje raser over nytt, omdiskutert forslag fra NFI, Norsk Filminstitutt. Nå får de støtte fra Arbeiderpartiet som ber regjeringen samle filmbransjen heller enn å splitte den. Regjeringen legger plaster på såret med 40 millioner kroner i koronastøtte.

SETTER NED FOTEN: Anette Trettebergstuen (Ap) ber regjeringen stoppe høringen av det mye omdiskuterte forslaget om å endre tilskuddsordningen til norsk filmbransje.   Foto: Vidar Ruud

Eksklusiv

Nordnorsk filmbransje er forbanna. For et par uker siden la NFI fram et forslag om endringer i midler før filmproduksjon, under, og etter, også kalt tilskuddsordningene.

– Dette fikk filmmiljøet til å steile. Det vi ser er at forslagene som er lagt ut på høring i veldig stor grad går utover distriktene, og mulighet for å lage film i regionene, sier kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen.

Nordnorsk filmbransje mener at forslaget er ualminnelig svakt begrunnet, uten noen som helst form for konsekvensutredning. Regional filmbransje frykter mindre midler, større risiko, færre private investorer, og mindre film fra distriktene.

– Jeg er enig i all kritikken som kommer fra regionen, men jeg vil ikke skyte på NFI, de gjør bare jobben sin. Det er dårlig politisk arbeid å la denne splittelsen pågå uten å sette ned foten og ikke involvere Stortinget i saken. Derfor ber vi om en fot i bakken, sier Trettebergstuen.

Hun mener at konsekvensene av endringene i tilskuddsordningene er såpass dårlig belyst at de ikke er forsvarlige. NFI hevder å ha gjort grundige konsekvensutredninger, men har ikke kunnet vise til dem hittil.

40 millioner til filmbransjen

Kulturdepartementet vil ikke stoppe høringen, men stopper iverksettelse av forslag 1.1.2021.

– Vi kommer ikke til å stoppe høringen, vi ser ingen tungtveiende grunner til det, sier statssekretær Gunhild Berge Stang.

Hun påpeker at formålet med høringen er å opplyse saken ved å innhente synspunkter fra berørte parter og avdekke konsekvensene forslaget kan få.

– Etter at høringsfristen løper ut vil departementet og NFI på vanlig måte bruke den tiden som trengs for å sette seg inn i høringsuttalelsene og vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringer i forslaget som ble sendt på høring, sier Stang.

40 MILLIONER: Statssekretær Gunhild Berge Stang vil ikke stoppe den mye omdiskuterte høringen rundt NFIs forslag. Samtidig gir kulturdepartementet 40 millioner kroner i koronastøtte som NFI fordeler ut til filmer som er i produksjon.  Foto: Ketil Frøland/ Kulturdepartementet

Samtidig som filmbransjen kriger over NFIs forslag gir regjeringen ut 40 millioner kroner til filmbransjen. Midlene gis til NFI som skal dekke koronarelaterte kostnader for å redde produksjon av film og dramaserier som allerede har fått offentlige tilskudd.

– De 40 millionene skal fordeles av NFI etter objektive kriterier. Det er ikke lagt opp til en regionvis fordeling av midlene, slik vi gjorde i oktober da NFI fordelte en million kroner til hvert av de regionale filmsentrene og Internasjonalt Samisk Filminstitutt, sier Stang.

Formålet er å støtte en hardt rammet filmbransje.

Skinnprosess

Etter filmmeldingen i 2015 fikk NFI i oppdrag fra regjeringen om å se på endringer i tilskuddsordningene for å tilpasse seg et marked i utvikling. De la fram forslaget for et par uker siden med høringsfrist 16. desember, og iverksettelse rett etter nyttår.

– Når regjeringa legger ut en sak med kort høring, kort svarfrist rett før jul, som iverksettes rett over nyttår, så vitner det om en skinnprosess. Det virker lite sannsynlig at de skal jobbe med dette i romjula, sier Trettebergstuen.

Arbeiderpartiet har protestert og ønsker å stoppe prosessen.

– Kulturdepartementet må bruke bedre tid. De må forsøke å samle heller enn å splitte filmmiljøet. Skal det være et poeng å endre tilskuddsordningen, må det være for å styrke filmbransjen, ikke svekke den. Det synes jeg man bør koste på seg når det gjelder en så viktig bransje, spesielt når bransjen er svekket under pandemien, sier Trettebergstuen.

Hun blir bekymret av alle tilbakemeldingene fra regional filmbransje.

– Med reaksjonene som har kommet så er vi ikke sikre på at endringene er riktige å gjennomføre, derfor ber vi om en fot i bakken, sier Trettebergstuen.