Anbefaler ny vei fra Tromsø - skal koble byen med Midt-Troms

Statens vegvesen anbefaler å bygge en ny vei mellom Tromsø og Målselv, men vil først forbedre de dårlige strekningene på E8.

NY VEI: Slik ser utredningen for seg at vegen fra Tromsø til Målselv skal gå.  Foto: Statens vegvesen

Eksklusiv

Statens vegvesen har levert en konseptvalgutredning (KVU) Innfarter til Tromsø. Målet med utredningen var å gjøre en helhetsvurdering av de ulike innfartsveiene mot Tromsø, inkludert hurtigbåtene nord- og sørover.