Den nye UiT-rektoren får hard kritikk av eget styre – nå settes det i gang en ekstern gransking

23. desember vedtok styret i universitetet i Bergen (UiB) å sette i gang en ekstern gransking av den såkalte Knudsen-saken, hvor påtroppende UiT-rektor Dag Rune Olsen er involvert.

KRITIKK: Påtroppende UiT-rektor Dag Rune Olsen fikk hard kritikk under et ekstraordinært styremøte hos UiB 23. desember.  Foto: Eivind Senneset/Universitetet i Bergen

Eksklusiv

I perioden januar til oktober jobbet Dag Rune Olsen, rektor ved UiB og kommende UiT-rektor, med tidligere NHO-topp Tom Knudsen om at UiB skulle overta Knudsens selskap Praktikk AS som jobbet med å etablere en ny arbeidslivsportal. Avtaleforslaget ble underkjent både av UiB sin økonomiavdeling og direktør, senere også av Kunnskapsdepartementet.