Nye nasjonale koronarestriksjoner skaper utfordringer lokalt:

Tromsøfestivalen kan måtte holde konserter for bare 10 publikummere

Regjeringens nye koronarestriksjoner kom overraskende på Nordlysfestivalen, som allikevel er innstilt på å gjennomføre konserter – selv med ytterligere begrenset lovlig publikumsantall.

TAR RINGERUNDE TIL ARTISTENE: Festivaldirektør Heidi Beate Lekang og marked- og kommunikasjonsleder Kent-Einar Myreng satser på å gjennomføre Nordlysfestivalen, selv om regjeringens korona-innskrenkninger blir videreført også etter 18. januar.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Søndag la regjeringen fram nye koronaregler som sier at maksimalt ti personer kan samles på innendørs idretts- eller kulturarrangementer fram til og med 18. januar.