Bruker verneverdige hus som kommunale boliger for rusmisbrukere: – Koster en formue

I verneverdige hus fra tidlig 1900-tallet plasserer kommunen mange som sliter med rus. Der har det blitt et hardt miljø med mye hærverk. Det koster kommunen dyrt, fordi det er strenge regler for hva som kan gjøres med husene.

VERNEVERDIG: I Roald Amundsens gate i Hansjordnesbukta ligger det 29 kommunale boliger i verneverdige hus. Det byr på utfordringer.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I Hansjordnesbukta ligger det flere kommunale boliger som er verneverdige. Det gjelder flere hus i Roald Amundsens gate, Rektor Horsts gate og Johan Jensens gate.