– Samskipnadens besøksnekt er ulovlig

Når samskipnaden nekter studenter i bofelleskap å ha besøk, så er det et ulovlig inngrep i studentenes privatliv, ifølge førsteamanuensis ved juridisk fakultet.

KRITISK: Førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, Marius Storvik, sier at studentsamskipnadens besøksforbud både er ulovlig og uklokt.  

Eksklusiv

Søndag ble det kjent at Studentsamskipnaden i Tromsø forbyr studenter i bofellesskap å ha besøk. Men et slikt forbud kan de ikke gi sine leietakere.