Konfliktrådet fikk flere sivile saker om nabokrangler og familiekonflikter da samfunnet stengte ned

Koronaåret 2020 ga Konfliktrådet Troms færre straffesaker fra politiet.

VIL HA FLERE SAKER: Hans Christian Askheimer seniorrådgiver i Konfliktrådet Troms, sier at de vil ha tettere dialog med politiet i 2021 for å få flere straffesaker på deres bord.  Foto: Ronald Johansen

Fornærma i straffesaker kan ha behov for å spørre den som gjorde dem urett om hvorfor det skjedde. Andre har behov for en unnskyldning.

Hans Christian Askheimer, Konfliktrådet
Eksklusiv

Konfliktrådet Troms har hatt en nedgang i antall saker i 2020 – sammenlignet med 2019. 190 saker er mottatt i 2020, sammenlignet med 239 saker året før. Det har vært en liten økning i saker fra publikum, mens nedgangen har vært i straffesaker fra politiet. Vold, skadeverk og mindre tyveri er de største kategoriene i saksstatistikken.