Kvikkleire i Tromsø:

NVE har ingen hast med å følge opp kvikkleirerapport: – Ikke farligere i dag enn det var i desember

Torsdag skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi en statusoppdatering til Tromsø-politikerne på kvikkleirerapporten fra 2012.

NVE-INGENIØR: Eva Forsgren er senioringeniør i Skred- og vassdragsavdelingen Region nord i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  Foto: Privat

Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire, men man skal være obs på erosjon i vassdrag og særlig aktiviteter hvor det graves, fjernes og deponeres masse.

Eva Forsgren, senioringeniør i NVE
Eksklusiv

Etter skredet i Gjerdrum har Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) rapport fra 2012 med oversikt over kvikkleiresoner i Tromsø kommune fått stor oppmerksomhet.