Entreprenør konkurs

Eier og tidligere styreleder, Thomas Henriksen, har begjært oppbud i MP Byggmontering AS.

BOSTYRER: Advokat Bjørn August Krane. 

Eksklusiv

Selskapet, som tidligere var Palisander Bygg AS, har opplyst til tingretten at den samlede gjelden er på 1,9 millioner kroner. Aktiva er satt til rundt millioner.