Ledighetsøkning etter at restriksjonene traff utelivet

Ifølge Nav er det i Troms og Finnmark flere helt arbeidsledige i januar i år enn i desember i fjor

DIREKTØR: Grete Kristoffersen, fylkesdirektør for NAV i Troms og Finnmark.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Per 12. januar er det 4.440 helt ledige og 2.297 delvis ledige i Troms og Finnmark. Dette gir en ledighet på henholdsvis 3,4 prosent og 1,8 prosent, mot 2,8 prosent og 2,2 prosent i desember.