Så mange har testet seg i Tromsø etter å ha kommet fra utlandet

Etter at regjeringen innførte testplikt for dem som kommer til Norge, har flere valgt å benytte seg av teststasjonen på flyplassen.

TESTING: Testingen av passasjerer fra utlandet har økt markant etter regjeringens tiltak trådte i kraft 2. januar.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

2. januar innførte regjeringen plikt for å teste seg for covid-19 hvis man kom til Norge fra et rødt område. Testen skulle gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.