Disse sykdommene gir høy og lav dødsrisiko ved koronasmitte, ifølge FHI

Hjerneslag og kreft gir høy risiko for død kombinert med covid-19-smitte. Hjertesykdom virker derimot ikke å gi høy risiko.

HØYERE KORONA-RISIKO FOR MENN: En undersøkelse av covid-19-smittede i Norge gir FHI en pekepinn på hvilke underliggende sykdommer som gir høy risiko.   Foto: Lise Åserud

Eksklusiv

Mandag morgen publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) funn fra en fersk studie om dødsrisiko ved påvist covid-19- smitte.