Kartverket vil endre navn på bygda, men får nei fra politikerne: – Et overgrep mot befolkninga

Alle politikerne i utvalget stilte seg bak et forslag om å si nei til Kartverkets ønske om å endre skrivemåte fra Jøvik til Jøvika.

OPPRØRT: Gunnar Pedersen (H) mener at Tromsø kommune ikke kan la «noen byråkrater i Oslo» bestemme hva vi skal kalle bygdene våre.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I februar 2020 vedtok Kultur, idretts- og friluftsutvalget at skrivemåten for bygda i Ullsfjorden skal være «Jøvik». Statens kartverk mener at skrivemåten er feil og at det skal skrives «Jøvika».