Rapporterte inn uriktig posisjon under sildefiske – nå mister rederiet nesten en halv million kroner

Siden det tok lang tid å få saken behandlet, fikk både skipperen og rederiet mildere straff.

DØMT: Skipperen og selskapet har i Nord-Troms tingrett blitt ilagt bot etter å ha oppgitt feil posisjon under sildefiske.  Foto: RONALD JOHANSEN

Eksklusiv

Det var i perioden 28. til 29. oktober 2018, under fiske av sild i EU-sonen og Norsk Økonomisk Sone (NØS) i Nordsjøen, at skipperen på snurperen rapporterte inn uriktig posisjon for fangst av sild.