Løfter fram overraskende sider ved Hamsun: Skrev om kvinnefrigjøring og homofilt begjær

Forskning utført i Tromsø viser nye sider ved Knut Hamsuns forfatterskap.

NYTT BLIKK PÅ HAMSUN: UiT-forskerne Ingri Løkholm Ramberg, Henrik Johnsson og Linda Nesby finner stadig nye perspektiver på Knut Hamsuns litteratur.   Foto: Privat

Eksklusiv

Knut Hamsuns forfatterskap er stadig gjenstand for ny forskning. Nå har UiT-forskere kastet et nytt blikk på forfatterens verker.