Norges forsvar styres på ubestemt tid fra Tromsø

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen styrer Forsvarsdepartementet fra hjemmekontoret, og er ennå ikke helt sikkert når han skal tilbake til Oslo.

LEDER REGJARINGAS DISTRIKTSKONTOR: Frank Bakke-Jensens bopel i Tromsø har under koronapandemien vært for regjeringas distriktskontor i nord å regne. Med en mutant på ferde, har han blitt lengre i nord enn planlagt.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Har "bæsinga" om desentralisering endelig gitt utslag?